TOTO JE NÁŠ PRÍBEH

ZAČAL SA PÍSAŤ V ROKU

1978


Pokračujte ďalej
.
.

AKO SME ZAČÍNALI?

"Slovensko je veľmi bohaté na tradičnú kultúru. Na ľudovú pieseň, hudbu, tanec, ale aj rozprávky, ľudový odev, architektúru, na celý folklór. Na našom malom území sa koncentruje mimoriadne veľa tohto bohatstva."
-Štefan Nosáľ

Z rozprávania našich starých rodičov vieme, že už v minulosti si naši rodáci radi spríjemňovali chvíle ľudovou piesňou.
Tento zvyk pretrváva až dodnes. Stačí, ak sa sem-tam započúvame a môžeme počuť, ako si Lúžňania pospevujú pri práci, počas rodinných osláv či vo všedný deň.

Bolo len otázkou času, kedy sa pár nadšencov zjednotí a založí skupinu, ktorá by sa venovala ľudovej piesni z nášho regiónu.

To sa stalo v rokoch 1957-1958, kedy vznikla detská foklórna skupina „Lúžňanček“, ktorú tvorili žiaci základnej školy pod vedením pani učiteľky Turošíkovej. Neskôr vedenie prebrala pani učiteľka Sálusová. Pod jej vedením sa práca skupiny skvalitnila.

Lúžňanček má svojich nasledovníkov a v zapájaní našich najmladších do folklóru pokračuje až dodnes.

Každopádne,  táto detská folklórna skupina bola inšpiráciou pre vznik tej našej. Folklórna skupina Lúžňan vznikla v roku 1978. Pri jej vzniku stáli Emil Fongus a Irena Sirotová.

A ĎALEJ SME SI SPIEVALI...

"Keď si ja zaspievam, pustím po hore hlas. Počuješ ma milý, ale ma nepoznáš."
-Ľudová pieseň

V priebehu rokov pôsobenia sa v skupine vystriedalo mnoho členov. Je vidieť, že ľudia nestrácajú záujem
o dodržiavanie našich tradícií.

Medzi členov, ktorí v skupine pôsobili najdlhšie, patria Irena Sirotová, Eva Valušiaková, Božena Dudášová, Božena Fidesová, Štefánia Črepová, Milan Veselovský, Ján Švanda, Ľubomír Švanda, Eduard Glemba, Zdenko Vierik a Janka Veselovská. 

A AKO JE TO DNES?

"Zaspievaj si, aj keď ťa ťaží svet. Pri pesničke smútku a žiaľu niet."
-Ľudová pieseň

V súčasnosti má skupina 25 aktívnych členov. Všetko sú to naši talentovaní rodáci, Lúžňania, ktorých spája láska a zanietenosť k folklóru. Netreba opomenúť fakt, že všetko sú to dobrovoľníci, ktorí veľakrát obetujú svoj vlastný komfort a čas na úkor skupiny.

V skupine je veľa šikovných muzikantov, najmä heligonkárov. Tých máme rovno niekoľko. Tešia nás najmä naše mladé dievčatá, ktoré tento nástroj ovladajú perfektne. K zástupu heligonkárov sa pridáva husličkár Lukáš a harmonikár Tomáš.

Od roku 2019 sme fungovali pod vedením Zdenky Šimkovej. Tá sa tejto neľahkej úlohy zhostila po pani Irene Sirotovej. Tá, spolu s pani Evou Valušiakovou skupinu viedli počas celého jej predošlého pôsobenia, za čo im patrí veľké ĎAKUJEME.

Zdenka, ako zanietená folkloristka, priniesla do skupiny nový dych, keď spolu so staršími členmi zinscenovala folklórne pásmo pod názvom „Kraviarky“, ktoré zožalo veľký úspech. Po ňom nasledoval rad vystúpení a pásiem („Ďakujeme ti zemička“, „Od Ondreja do Vianoc“, „V Lúžnej na salaši“), na ktorých sme predviedli plody našej práce.

V roku 2024 sa vedenia skupiny ujala Ľubomíra Švandová.

Ak by ste chceli vedieť o našom aktuálnom pôsobení viac, určite nás sledujte na facebooku a instagrame, kde sa môžete dozvedieť o našich aktuálnych a pripravovaných vstúpeniach.

"A veru Salatín, ty vysoká hora, pre teba nevidím milému do dvora."
-Ľudová pieseň

Naša skupina sa vpriebehu rokov zúčastnila na rôznych podujatiach. 
Medzi ne patrí aj účinkovanie na slávnostiach v Detve, Martine, Zuberci či Východnej.
Viackrát sme sa prezentovali aj v relácii Kapura na STV.
Pravidelne organizujeme tradičnú Katarínsku zábavu
 a fašiangovú bursu spojenú s pochovávaním basy.
Na svadbách nás môžete vidieť pri vodení tračiek a budení nevesty.

1
ročná tradícia

Ďakujeme obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce Liptovská Lúžna za dlhoročnú podporu.
Taktiež ďakujeme občanom Liptovskej Lúžnej, ktorí nás podporujú ich účasťou na našich vystúpeniach.
Ďakujeme im za každé pekné slovo, ktoré nás povzbudzuje k našej ďalšej tvorbe.

Informácie o histórii FSK Lúžňan boli čerpané z knihy: Liptovská Lúžna - história obce; PhDr. Peter Vítek, PhDr. Slavko Churý, Milan Veselovský; 2004; ISBN: 80-969262-6-8