Ďakujeme ti zemička

12. September 2021

Minulý rok naša obec oslávila 350. výročie založenia. Práve jej a našim predkom patrilo toto kultúrne podujatie, pretože práve vďaka nim sme tu.

Čo si ty bola dedina moja, čo si ty bola? Nahnuté domce pri hŕboch hnoja, chudobná, holá…

Celý kultúrny program si môžete pozrieť na tomto videu.