Spoločné koledovanie goralov
Slovensku a Európe

6. Január 2022

Sme plní hrdosti na zápis prvku
Goralská kultúra
na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe
sa pri tejto príležitosti uskutočnilo dňa 6. januára 2022
(na sviatok Troch Kráľov) o 12:05 hod.

V zapojených obciach v ten istý deň a v tú istú hodinu odzneli koledy venované Slovensku a Európe, ktoré sú vyjadrením duchovnej sily kultúry goralov udržiavanej po stáročia.

Pamjyntaj goraľu o milym hotařu.
Pamjyntaj zeš goraľ i zeš v obcym kraju.

Ňezapomňi ňikdy milego hotařa
i pjyknyk pjosenek, coš špjyval za mala.

Tego třa pamjyntač, goraľe kohaňe,
i ze najpjynkňyjse nase Tatry same.

Celé naše koledovanie si môžete pozrieť na tomto videu.